RODO

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się sposób przetwarzania Państwa danych osobowych

Firma P.H.U.”JARO” Jacek Rosiński w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.H.U.”JARO” Jacek Rosiński z siedzibą w Wyszkowie
  • Dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym w formie papierowej lub elektronicznej, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis.
  • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informujemy, że P.H.U.”JARO” Jacek Rosiński przetwarza Państwa dane osobowe w postaci nazwy firmy, NIP-u, imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Ponadto firma zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, Państwa zamówień, informacji o promocjach, ofertach, cennikach a także obsługi należności i będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku pocztą elektroniczną lub listem na adres Firmy.

Przetwarzanie Państwa danych będzie dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne z przepisami podstawy prawne, zgodne również z zasadami RODO:
  • Art.6 ust 1 lit.f RODO – dla obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, windykacji, zapobiegania oszustwom, rozpatrywania reklamacji
  • Art.6 ust 1 lit.a RODO – Państwa konkretna zgoda wyrażona na potrzeby wysyłania Ci ofert handlowych i marketingowych oraz o produktach

Państwa dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, firmom windykacyjnym w celu ochrony własnych interesów raz organom ścigania, sądom, firmom windykacyjnym gdy wystąpią z żądaniem o Państwa dane na podstawie stosownych podstaw prawnych

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację , kontaktując się z Administratorem danych pod numerem telefonu +48602516912 , za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@phujaro.pl lub biuro.phujaro@gmail.com

Z poważaniem
Właściciel firmy P.H.U. "JARO" Jacek Rosiński

Masz pytania?

Dziękujemy. Wiadomość została wysłana